(Fjell)Humentor 

Om Humentor

Humentor AS ble etablert i oktober 2000. Et årelangt samarbeid mellom dr. scient og forsker Hilde Grønningsæter og organisasjonspsykolog og it-spesialist Bengt J Andreassen, resulterte i et webbasert analysekonsept rettet mot HMS og HR. Det første i sitt slag i Skandinavia.

Humentors mål er å bidra til at humankapitalen i bedrifter blir verdsatt, ivaretatt og kostnadsbestemt med samme metodiske presisjon som realkapitalen.

Nettverk og Samarbeidspartnere

Les merHumentors filosofi er at man skal hente inn den ekspertisen som er best for kunden, når behovet er dokumentert og tiltak prioritert.

Humentors HMS-konsept avdekker behov for endringstiltak på ulike fagområder, fra endringsledelse til fysisk aktivitet. Vi optimaliserer vår forståelse og faglige tyngde gjennom uavhengig samarbeid i et stort spesialist-nettverk.

Les mer

Her finner du oss


Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.