(Fjell)Humentor 

Helsetiltak

Humentor har solid kompetanse på helseprofiltest og rådgivning på helse, kost og fysisk aktivitet. HPT identifiserer og selekterer ansatte til "riktig nivå" i Helse-Trakten (utviklet fra Humentors statistikk 2002). Bedriften får hjelp til å prioritere hvor ressursene skal settes inn:

 • Velferdstiltak
 • Forebyggende helsetiltak
 • Rehabiliterende helsetiltak
 • Sykefraværsoppfølging

 • Helse-Trakten

  Helsetrakten

  Forskning viser at ca 8-10% av sykemeldte (målt siste 6 mnd) står for ca 80% av sykefraværskosten (Tveito, TH et al, Norsk Epidemiologi 2002;12 (1):63-68).

  Dersom bedriften ønsker rask, synlig effekt på bunnlinjen, kan intensive rehabiliteringstiltak være effektive. Ønsker bedriften et lavt, stabilt og forutsigbart sykefravær over tid, er den langsiktige, forebyggende HMS-strategi og personalpolitkk eneste vei å gå.


  Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.