(Fjell)Humentor 

Humentor tilbyr sertifisert Erickson coaching

Humentor har i ti år gitt råd og veiledning gjennom helseprofiltest, mestringskurs og organisasjonsutvikling. Vi har erfart at bruk av coachende væremåte og - lederstil bidrar til høyt eierskap, høy bevissthet og endring av livsstil og lederatferd blant våre kunder.

  • Humentor prioriterer sterk faglig kompetanse, og valgte Erickson Coaching Nordic AS som samarbeidspartner og faglig utdanningsretning. Erickson tilbyr flere ICF-sertifiserte coachutdannelser (ACTP) og internasjonal sertifisering.

  • Humentor kan nå tilby sine kunder individuelle, team- og gruppecoach tjenester på livsstil, helse og ledelse av ICF-sertifiserte coacher.

  • Humentors erfaring er at motivasjon og kraft til endring må komme innenfra. Ikke påføres utenfra. Coachende væremåte og coachende lederstil bidrar å respektere og anerkjenne samtalepartnerens ståsted og valg - og styrker hans/hennes kreativitet, bevissthet og ressurser.

  • Erickson coaching (basert bl.a på den amerikanske psykologen Milton Ericksons arbeider) har en metodikk, systematikk og verktøysamling som også passer organisasjons- og lederutvikling. Dette styrker Humentors behov for metodisk formidling av analyseresultater, samt kvalitetsikrer faglig formidlingskompetanse.

Humentor kan styrke interne ressurser og/eller formidle eksternkompetanse via Nettverket.


Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.