(Fjell)Humentor 

Kurs og undervisning

Humentor tilbyr følgende program/kurs:

1. HumentorMestringsProgram (HMP).
HMP er en obligatorisk del av Humentors konsept og tilbys avdelinger/ bedrifter som har gjennomført HelseProfilTest. Kapasitet er grupper fra 20 - 100 ansatte. HMP er modulbasert, varer 3t/modul og kjøres månedlig i 6 - 12 mnd. Evalueres med HelseProfilTest etter avsluttet program. Hver HMP- modul består av foredrag, gruppearbeid og mental trening.

HMP er gjennomført i SAS Planning & Execution, NCC Roads HK,
Stena Line Norway, National Oilwell, Storebrand Livsforsikring.
Evalueringene er meget gode!

2. Endring av kostatferd - ortomolekylær medisin. HMI
Humentors program for personer med matintoleranser er utviklet som frivillig tiltak etter HelseProfilTest. Baseres på blodprøve analysert på BioMedisinsk Laboratorie/ Genova Diagnostics.

Programmet er rettet mot personer som har påvisbare symptomer/plager knyttet til maten de spiser. Fokus er
kompetanseheving, bevisstgjøring og hjelp til endring av kostvaner. Programmet består av foredrag, individuell- og gruppe-coaching samt praktisk workshop i matlaging.

HMI er gjennomført på SAS, NCC Roads, Stena Line og
Storebrand Livsforsikring.
Evaluering viser svært gode resultater - også på sykefravær.4. Markedsføring av forebyggende og helsefremmende tiltak
60 timers kurs utviklet for bachelorstudenter på Helse og Fysisk aktivitet ved NIH.

Gjennomført med gode evalueringer i 8 år.


Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.