(Fjell)Humentor 

©Humentor HelseProfilTest (HPT)

Statistikken sier at 40-60% av ansatte vil ha behov for forebyggende helsetiltak. 10-25% trenger rehabiliteringstiltak for å unngå sykefravær og utstøting av arbeidslivet på sikt.

Humentor har utviklet en helseprofiltest med web-basert rapportering og online tiltakemelding til kunden. Humentor HelseProfilTest (HPT) selekterer ansatte til ulike tiltak og sikrer motivasjon og stor deltagelse.

Helseprofil

Humentor Helseprofiltest (HPT) er en modernisert bedriftshelseundersøkelse som gjennomføres med standardisert testmetodikk ("idrettslige prinsipper") ute hos kunden.

  • HPT bevisstgjør og motiverer den ansatte til å ta ansvar for egen helse og livsstil.
  • HPT-rapporten gir en risikovurdering mht fremtidig sykdom
  • HPT fokuserer forebygging av hjertekar-sykdom, diabetes, muskel-skjelett plager og tretthetssymptomer (utbrenthet)
  • Et profesjonelt test-team kommer til bedriften, kapasiteten er ca 50 ansatte per dag
  • Hver ansatt får sin personlige profil i testsituasjonen og samtale med kvalifisert testpersonell om denne
  • Ledelsen kan få aggregert HPT-rapport og risikovurderinger på avdelingsnivåCopyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.