(Fjell)Humentor 

Produktivitetslekkasje og sykefravær

Humentor har definert produktivitetslekkasjer som redusert arbeidskapasitet/-effektivitet knyttet til negativt jobbstress (stresslekkasje) og helseplager (sykenærvær). Vår forskning viser at forholdet mellom sykefravær, sykenærvær og stresslekkasje danner systematiske mønstre.

Produktivitetslekkasjene i en bedrift er det dobbelte av sykefraværet

Forholdet mellom sykefravær, sykenærvær og stresslekkasje i 6 avdelinger i en produksjonsbedrift:
Produktivitetslekkasje


Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.