(Fjell)Humentor 

©Humentor HMA (HelseMiljøAnalyse)

Humentor HelseMiljøAnalyse
er et HMS-verktøy utviklet gjennom 15-års forskning og erfaring fra kundeforhold i arbeidslivet. HMA er hovedproduktet i vårt konsept og styrer den videre HMS-prosessen.

HMA


Humentor HMA omfatter følgende:

 • Et web-basert skjema med spørsmål som registrerer trivsel, jobbstress, lederatferd, mestringsstil, helse, utbrenthet og livsstil.
 • Analyse av produktivitetslekkasjer og sykefravær.
 • Muligheter for å inkludere en modul med bedriftsspesifikke spørsmål.
 • Anonym utfylling, konfidensiell rapporteringsform.
 • Et elektronisk rapporteringssystem som sikrer optimal datafangst og svarprosent med bruk av få interne ressurser hos kunden.
 • Rask tilbakemelding med rapporter på bedrifts- og avdelingsnivå. Web-basert rapporteringsplan.

Hensikten med en HMA-analyse er å:
 • Dokumentere nå-situasjonen i bedriften.
 • Identifisere negative stressfaktorer og påvise konsekvenser for helse og produktivitet.
 • Kostnadsbestemme produktivitetslekkasjer og sykefravær.
 • Identifisere behov for spesielle tiltak (eks sykefraværs tiltak).
 • Evaluere og påvise cost/benefit.
Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.