(Fjell)Humentor 

Produkter

Humentor tilbyr et analysekonsept rettet mot helse, organisasjon og ledelse. Konseptet er metodisk standardisert og validert. Vi har et bedriftsøkonomisk fokus - faglig forankret og spesielt rettet mot forebyggende virksomhet. Ved å identifisere årsaker og sammenhenger til produktivitetslekkasjer og sykefravær, gir ©Humentor HelseMiljøAnalyse (HMA) våre kunder et sikkert og presist grunnlag for videre endringsarbeid i organisasjonen.

(ill)


Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.