(Fjell)Humentor 

Humentor knyttes nærmere akademia igjen.

Etter flere år vekk fra studenter og forskning er Hilde Grønningsæter tilbake som 1.amanuensis. Oppdraget er undervisning og veiledning av studenter på bachelorstudiet i Idrett, ernæring og helse, samt bidra til forskning og utviklingsarbeid.

Les mer

Mestringstrening ga økt produktivitet og betydelig redusert korttidssykefravær.

Evaluering av tiltak rettet mot bedre mestring av jobbstress, livsstil og helse på dagansatte i et av Telenor Norge AS sine kundesentre viser positiv effekt på alle målparameterne. Blant suksessfaktorene er høy deltagelse (klar dose-respons effekt) og leders engasjement.

Les mer

Invitasjon: Maranondalens Venner 30 januar 2013

Årsmøte i Maranondalens Venner Peru i Humentors lokaler i Bergsliensgate 14 kl 1900. Alle gamle og nye medlemmer av Maranondalen er velkommen til oppdatering, fremdrift, bilder, historier, resultater og diskusjon.

Les mer

Invitasjon: Maranondalens Venner 1.mars-12

Humentor etablerer langsiktig prosjekt knyttet til samfunnsansvar, helse og utdanning i Peru

Les mer

Reduserte sykefraværet med 53%

Storebrand Livsforsikring AS reduserte sykefraværet i Kundeservice Bedrift med 53% (fra 9.2% til 4.2%) i samarbeid med Humentor.

Les mer

Kartlegging av barnehager

I tre barnehager i bydel Grünerløkka, Oslo Kommune er Humentors konsept med kartlegging, helseprofiltest og individuelt mestringsprogram gjennomført.

Les mer

Stena Line AS velger Humentor

Stena Line AS, Norway har for 3. gang valgt Humentors HelseProfilTest som motivasjon og energipåfyll for sine ansatte i Oslo.

Les mer


Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.