(Fjell)Humentor 

Humentor knyttes nærmere akademia igjen.

Etter flere år vekk fra studenter og forskning er Hilde Grønningsæter tilbake som 1.amanuensis. Oppdraget er undervisning og veiledning av studenter på bachelorstudiet i Idrett, ernæring og helse, samt bidra til forskning og utviklingsarbeid.

Humentors database er tilgjengelig for studentprosjekter og andre oppdrag. Fagseksjonen ved HIVE har allerede bygget opp et helt nytt testlaboratoriom for idrettslige og helsemessige tester. Her blir Humentors helseprofiltesting/helseveiledning et supplement og kan bli en del av pensum for studentene. Laboratoriet er også åpent for publikum som vil testes på form eller livsstil.

En morsom og spennende utfordring å få delta i oppbygging/ videreutvikling av et nytt studietilbud, og dele erfaringer og kunnskap med dyktige fagkolleger og studenter.


Les mer: Nytt

Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.