(Fjell)Humentor 

Mestringstrening ga økt produktivitet og betydelig redusert korttidssykefravær.

Evaluering av tiltak rettet mot bedre mestring av jobbstress, livsstil og helse på dagansatte i et av Telenor Norge AS sine kundesentre viser positiv effekt på alle målparameterne. Blant suksessfaktorene er høy deltagelse (klar dose-respons effekt) og leders engasjement.

Humentors konsept er gjennomført som pilot på ansatte i et av bedriftens 6 kundesentre. Totalt har 90 ansatte på dagtid og 40 ansatte på kveldstid gjennomført Humentors tester/målinger i 2011 og 2012. Ansatte på dagtid har fulgt Humentors mestringsprogram med regelmessige samlinger over 14 måneder, samt andre organisatoriske og individuelle tiltak. Ansatte på kveldstid har i liten grad deltatt og fungerer her som en type referansegruppe.

Prosjektets mål:
- Øke bevissthet og kompetanse på mestring og helse.
- Øke opplevelse av stressmestring på jobb og hjemme.
- Øke energi, overskudd og helseplager.
- Øke arbeidsglede og og nærvær på jobb.
- Redusere rekruttering til langtidsfravær.

Resultater
- Over 90% av dagansatte rapporterer økt bevissthet og kompetanse på mestring og helse.
- Dagansatte reduserer opplevelse av jobbstress betydelig, mens kveldsansatte dobler sin stressopplevelse.
- Dagansatte øker positiv mestringsstil og nærmest halverer negativ mestring, mens kveldsansatte viser motsatt mønster.
- Dagansatte forbedrer livsstil noe (røyk, kost, fysisk aktivitet, vekt), mens kveldsgruppen er uforandret. Det er imidlertid store individuelle forskjeller.
- En tredjedel av daggruppen forbedrer psykisk helse, overskudd og fysisk helse, mens kveldsgruppen øker stressrelaterte plager som tretthet, utbrenthet, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker.
- Andelen friske i daggruppen øker, korttidsfraværet synker (34%).Kveldsgruppen øker antall korttidsfraværende, men antall dager per person synker.

Konklusjon
- Prosjektets målsetting er å hindre rekruttering til langtidsfravær. Dette målet er innnfridd.
- Sykefravær er forankret i organisasjoners kultur og ledelse. - Sykefraværstiltak må ha et langsiktig fokus og rettes mot helsefremmende faktorer, dvs positiv energi, mestringsevne, trivsel og ledelse.
- Analyse av sykefraværets omfang og årsaker er nødvendig for å konkretisere presise målsettinger på leder-, individ- og avdelingsnivå.
- Fraværsreduksjon krever atferdsendring på alle nivå i organisasjonen. Ønsker man forbedring av prestasjon, må man trene.
- Dette prosjektet støtter Humentors tidligere funn som viser at mestringstrening på ledelse, livsstil og jobbstress gir klar uttelling på arbeidsglede og nærvær.Les mer: Nytt

Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.