(Fjell)Humentor 

Invitasjon: Maranondalens Venner 30 januar 2013

Årsmøte i Maranondalens Venner Peru i Humentors lokaler i Bergsliensgate 14 kl 1900. Alle gamle og nye medlemmer av Maranondalen er velkommen til oppdatering, fremdrift, bilder, historier, resultater og diskusjon.

Venneforeningen er et samarbeid med Coexamazon contact@coexamazon.com Formålet er å gjennomføre prosjekter til støtte for befolkningen langs Maranonelvens bredder i Nord-Peru. Les om bakgrunnen under.

Noen punkter for dagen:
Gjennomgang av aktiviteter i 2012.
(1) Familien Sifuentes Buelot gjør stormfremskritt:
- Wilder har gjennomført pensum og eksamen for 4 år videregående utdanning, gått 2 semester på universitetet og tatt engelskkurs - alt parallelt på 2.5 år. Han sluttfører sin utdanning til jul 2013.
- Mor Rosa har gått 1 år på skole og er ikke lenger analfabet!
- Jennifer og Evelyn er vel integrert på folkeskole i Chachapoyas.

2. Vei (sti) og vannrettigheter er sikret for Horcke og Edison og landsbyen oppe i Andesfjellene ved oppkjøp av landeiendom finansiert av lån fra Humentor.

3. Nye prosjekter står for tur!
4. Vi planlegger ny ekspedisjon i Andesfjellene i Peru høsten 2013. Det er plass til flere.


Les mer: Nytt

Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.