(Fjell)Humentor 

Hilde Grønningsæter

Gründer og daglig leder i Humentor.

Hilde er 1.amanuensis fra Norges Idrettshøgskole med bred faglig bakgrunn. Hun er bioingeniør med test og analyseerfaring fra sykehus og forskningsinstitusjoner i Oslo. Hun har hovedfag i idrettspsykologi fra NIH og doktorgrad i helsepsykologi på "Jobbstress, Helse og Fysisk aktivitet" fra NIH og Uni Bergen. Hun har ledet en rekke forskningsprosjekter på stress og helse i arbeidslivet, Forsvaret og Idretten. Hilde er også sertifisert ICF coach og instruktør i mindfullness/ mental trening. Hun veileder/coacher på livsstil, selvledelse og endringsledelse.

Hilde var faglig gründer og fagdirektør i AktiMed AS før hun startet Humentor.


Les mer: Folk

Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.