(Fjell)Humentor 

Nettverk og Samarbeidspartnere

NettverkHumentors filosofi er at man skal hente inn den ekspertisen som er best for kunden, når behovet er dokumentert og tiltak prioritert.

Humentors HMS-konsept avdekker behov for endringstiltak på ulike fagområder, fra endringsledelse til fysisk aktivitet. Vi optimaliserer vår forståelse og faglige tyngde gjennom uavhengig samarbeid i et stort spesialist-nettverk.

Humetrica AS www.humetrica.com

 • Ledende på web-baserte verktøy knyttet til organisasjon og ledelse
 • Ansvarlig for Humentors databaseplattform, statistikk og rapportering

Considium www.considium.no
 • Leverer et konsept for resultatledelse. Skaper verdier gjennom utvikling av ledere, team og individer.

Erickson Coaching Nordic AS www.erickson.no
 • Humentors samarbeidspartner på individuell- og gruppecoaching rettet mot organisasjon, ledelse og helseatferd.
 • Erickson coaching-pool har godt kvalifiserte og sertifiserte coacher.Humentor har ICF sertifisert Erickson coach.

Mestringskonsulentene www.mestringskonsulentene.no
 • Mestringskonsulentene har solid tverrfaglig bakgrunn innenfor organisasjonsutvikling, kriseledelse og ledertrening.
 • Humentor samarbeider med Mestringskonsulentene på feltet lederstil, mestring, helse.

Nordea Liv Norge AS www.nordealiv.no
 • Nordea Liv er en av Humentors samarbeidspartnere på HMS blant forsikringskunder
 • bedre helse, redusert sykefravær, redusert attføring og færre uføretrygdede er en felles målsetting

Factor www.factor.no
 • blant Norges beste forsikringsmeglere. Bidrar til at forsikringskunder får optimalisert HMS-bistand fra sine forsikringsselskap.

Arenaklinikken i Oslo www.arenaklinikken.no
 • medisinsk kompetansesenter med en stor faglig bredde.
  terapeuter/leger med høy fagkompetanse innen vanlig medisin/komplementær medisin.

Norges Idrettshøgskole www.nih.no
 • ledende utdanningsinstitusjon på fysisk aktivitet og helse
 • Humentor deltar i undervisning, veiledning og testopplæring på studiet for Helse-og treningsveiledere.


Les mer: Om oss

Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.